APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-LUCIA

ANKERSTRAAT 91
9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon: 03 760 07 00
E-mail: info.alg@apzst-lucia.be

Spoeddienst
Telefoon: 03 760 07 60
Fax: 03 760 07 61

Multifunctionele Eenheid 'Het Klaverblad'
Telefoon: 03 760 07 70
Fax: 03 760 07 71

Medisch secretariaat
Telefoon: 03 760 07 15
Fax: 03 760 07 07
E-mail: info.med@apzst-lucia.beZorg bij stemmingsproblemen

Iedereen heeft wel eens last van een dip, iedereen voelt zich wel eens triest. Meestal wisselt onze stemming afhankelijk van de gebeurtenissen die we meemaken in ons leven. Wanneer de gedrukte stemming echter blijft aanhouden en het dagelijks leven negatief beïnvloed wordt, spreken we van een depressie. Vooral de duur en de intensiteit van de klachten bepalen of het gaat om een ziektetoestand. Diezelfde criteria gelden tevens voor angststoornissen. Zo kan angst een gezonde en normale reactie zijn die ons waarschuwt voor gevaar in bedreigende situaties. Pas wanneer deze angstreactie blijft aanhouden, ze ons dagelijks functioneren belemmert én voorkomt in situaties die geen reëel gevaar inhouden, kunnen we spreken van een angststoornis.

Zowel depressie als angststoornissen kunnen goed behandeld worden met behulp van aangepaste medicatie en/of psychosociale interventies. Net zoals bij andere psychische problemen is het belangrijk om een juiste diagnose te laten stellen zodat een behandeling op maat van de persoon met angstige of depressieve klachten voorzien kan worden.

In ons ziekenhuis vindt diagnosestelling plaats en is er een ruim behandelaanbod aanwezig voor angst- en stemmingsstoornissen. Zo bieden we crisisopvang, screening en een eerste aanzet naar vervolgbehandeling aan op onze open (MFE) en gesloten (KIZ) opnameafdelingen. Voor een verdere behandeling kan men terecht in de Kliniek voor Aanpak van Depressie en Angststoornissen (KADAnS) die zich met een uitgewerkt therapieprogramma richt op personen met depressieve klachten en/of angsten. Daarnaast is er ook de Kliniek voor Opname en Re-integratie bij psychiatrische Aandoeningen met Aandacht voor Levenskwaliteit (KORAAL) voor personen die naast depressieve/angstige gevoelens bijkomend nood hebben aan een vaste structuur en/of een gesloten milieu. Tot slot hebben we een aanbod in de Kliniek voor Dagbehandeling Sint-Niklaas (KDS) en in de Kliniek voor Dagbehandeling Beveren (KDB) waarbij men de mogelijkheid heeft om het therapieprogramma overdag te combineren met verantwoordelijkheden en rollen buiten de kliniek.
 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer