APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Wapenschild

In 1985 (ter gelegenheid van het 275-jarig jubileum) liet de congregatie een wapenschild ontwerpen waarvan later een versie in keramiek -van de hand van Achiel Pauwels- werd aangebracht in de vloer vóór de vroegere, gerestaureerde kloosteringang, waarboven tevens een beeld van de H. Philippus Neri van dezelfde kunstenaar prijkt.

Op die manier willen de zusters na hun verdwijnen het gedachtegoed van hun patroonheilige laten verder leven binnen de muren waar zij er zich eeuwenlang door lieten door inspireren.

Het schild bestaat uit drie delen:

Eerste deel: een gouden veld
Goud is de kleur van het verstand, de zon. Bij de Grieken en de Romeinen was de vlinder het beeld van de ziel. Het geldt als symbool van de verrijzenis van het lichaam. De psyche werd soms uitgebeeld als een vlinder. Sinds het ontstaan van de kloostercongregatie zijn de zusters actief in de psychiatrie. In de figuur van de vlinder wordt het lettersymbool van de psychiatrie (ψ) grafisch verwerkt.

Tweede deel: een smalle zwarte middenbalk
Philippus Nerius wordt afgebeeld als priester, steunend op een stok en met een rozenkrans in de hand. Zwart is de kleur van de dienstwilligheid, de aarde. Het zwart staat voor de stok van de H. Philippus Neri, het priesterkleed van de Zwartzusters.

Derde deel: een blauw veld
In de bovenste helft staat een vijfpuntige gouden ster. Maria, ster der zee is de patroonheilige van de kapel van de Zwartzusters van de H. Philippus Neri. Blauw is de kleur van de trouw, volharding en deemoed, het hemelblauw. In de onderste helft bevinden zich zeven zilveren golven. Zeven is een heilig getal in de christelijke symboliek, denk maar aan de zeven sacramenten, de zeven werken van barmhartigheid,…

De achtergrondkleuren geel (goud) en blauw zijn de kleuren van het wapenschild van de stad Sint-Niklaas waar de kloostercongregatie Zwartzusters van de H. Philippus Neri gesticht werd.De drie delen worden omkransd door een zilveren schildzoom, bezaaid met vijftien rode rozen waarvan drie bovenaan.

De vijftien rode rozen symboliseren de rozenkrans. De roos is in de christelijke symboliek gewijd aan Maria, de Rosa Mystica (Lauretaanse Litanie) na 1500 (Mariaverering). De rode kleur werd het zinnebeeld van het bloed van Christus, reden waarom de roos niet alleen gold als symbool van bovenaardse schoonheid der Madonna, doch tevens als teken van het martelaarschap en overwinning der bovenzinnelijke liefde op de door doornen vertegenwoordigde smarten der zondige, aan de dood overgeleverde wereld.

De drie rozen bovenaan staan voor de Heilige Drievuldigheid. Ook het getal vijftien is belangrijk in de christelijke symboliek, zoals de vijftien trappsalmen, de vijftien rozenkransmysteries, ...

De zilveren zoom is het zinnebeeld van de witte korte baard van de H. Philippus Neri; zilver is de kleur van de reinheid, kuisheid en wijsheid.

 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer