APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-LUCIA

ANKERSTRAAT 91
9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon: 03 760 07 00
E-mail: info.alg@apzst-lucia.be

Spoeddienst
Telefoon: 03 760 07 60
Fax: 03 760 07 61

Multifunctionele Eenheid 'Het Klaverblad'
Telefoon: 03 760 07 70
Fax: 03 760 07 71

Medisch secretariaat
Telefoon: 03 760 07 15
Fax: 03 760 07 07
E-mail: info.med@apzst-lucia.beOuderenzorg

APZ Sint-Lucia | OuderenzorgOuder worden kan samengaan met psychische moeilijkheden, zoals depressieve gevoelens, angst, eenzaamheid, rouw, psychotische verschijnselen, verslaving, een geheugenproblematiek of een verwardheidstoestand.

Als een opname omwille van deze problemen noodzakelijk is, kunnen personen vanaf 65 jaar terecht in de Kliniek voor Ouderen Met een Psychiatrische Acute Zorgvraag (KOMPAZ). Tijdens een observatieperiode van een viertal weken brengen we de problemen in kaart en stellen we het verdere behandelingsplan op punt.

Personen met een geheugenproblematiek kunnen voor verdere behandeling terecht in de Kliniek voor Mensen met een Organische Psychopathologie (KLIMOP). Indien nodig verrichten we daar verdere onderzoeken, zoeken we naar oplossingen voor gedragsproblemen en naar een gepaste sociale ondersteuning en woonvorm.

Wanneer geheugenproblemen niet op de voorgrond staan, maar een langere opname toch aangewezen is, kan een opname worden gepland in de Kliniek voor Gerontopsychiatrie (KGP). Op deze afdeling besteden we aandacht aan het zoeken naar een zinvolle dagbesteding, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en aan een re-integratie in de maatschappij.

Daarnaast kan men in de Kliniek voor Dagbehandeling Sint-Niklaas (KDS)  aansluiten bij een groep die zich specifiek richt op senioren. Ook in de Kliniek voor Dagbehandeling Beveren (KDB)  kan men terecht voor dagtherapie. In beide klinieken kan dit zowel rechtstreeks of als vervolg op een volledige opname.
 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer