APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Avondlezingen jaargang 4 (2019) dinsdag 26 november - Beroepsgeheim
De avondlezingen bij APZ Sint-Lucia zijn aan hun vierde jaargang toe.
In 2019 zijn er drie avondlezingen. De eerste was op dinsdag 30 april en behandelde de multidisciplinaire aanpak van angst- en stemmingsstoornissen. In een tweede avondlezing op woensdag 25 september lag de focus op behandeluitdagingen in tijden van vergrijzing. Graag nodigen we u uit voor de derde en laatste avondlezing van 2019.

Dinsdag 26 november 2019, 20u00
'Beroepsgeheim in de snel evoluerende hulpverleningscontext'
dr. Tim OpgenhaffenDe omgang met het beroepsgeheim leidt tot vragen, zeker in een snel evoluerende hulpverleningscontext waarin samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijker worden. Kan ik informatie delen met een collega? Wanneer mag of moet ik anderen op de hoogte brengen? Ben ik strafbaar als ik iets vertel? Kan ik vervolgd worden wanneer ik iets niet vertel? En hoe ga ik om met vragen van justitie of familieleden? Deze avondlezing biedt een stappenplan om deze en andere vragen op te lossen. Gebruikmakend van voorbeelden uit de geestelijke gezondheidszorg komen het toepassingsgebied van het strafrechtelijke beroepsgeheim en de uitzonderingen systematisch aan bod. Zo gaat u naar huis met een kader om complexe vragen over het beroepsgeheim en informatiedeling juist te beantwoorden.

Over de spreker:
Tim Opgenhaffen (°1989) is assistent aan het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven). In mei 2019 behaalde hij de graad van Doctor in de rechten. Zijn proefschrift evalueert vrijheidsbeperkingen in de residentiële zorg vanuit een rechtspositioneel en mensenrechtelijk perspectief. Daarnaast draagt hij bij aan de onderzoekslijn over beroepsgeheim van het Instituut voor Sociaal Recht. In het kader daarvan voerde hij meerdere onderzoeksprojecten uit en geeft hij vormingen. Hij werkte mee aan de tweede editie van het boek "beroepsgeheim en hulpverlening” dat uitgroeide tot een standaardwerk in de hulpverlening en de welzijnssector.Waar?
APZ Sint-Lucia, SCOR, Sint-Niklaas.

Inschrijven:
 
Deelname is gratis. Plaatsen zijn beperkt! Inschrijven is noodzakelijk via email (voor 20 november 2019).
Vermeld functie, organisatie, aanwezigheid op de receptie. Vormingsattest en accreditatie worden voorzien.


De lezingen vinden plaats in de socioculturele ontmoetingsruimte (SCOR) van het APZ (aanvang telkens om 20.00 u), met aansluitende receptie.

 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer