APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Avondlezingen 2020: jaargang 5 - kom langs op 24 maart, 13 mei en 24 november - avondlezingen bij APZ Sint-Lucia
Bij Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia in Sint-Niklaas staan er in 2020 opnieuw drie extern toegankelijke avondlezingen op het programma. Die gaan door in de Socioculturele ontmoetingsruimte van het ziekenhuis en staan open voor professionelen, studenten en geïnteresseerden.
Ondertussen zitten we al aan jaargang 5 met deze formule. Dit jaar willen we in onze eerste twee avondlezingen de focus leggen op autisme bij volwassenen enerzijds en ouderen anderzijds. We engageerden hiervoor Sylvie Carette, Winde Hermans en Katrien Fannes, topsprekers uit het domein. In november komt wetenschapsfilosoof Pieter R. Adriaens langs met een lezing over medicalisatie in de psychiatrie. 

Dinsdag 24 maart 2020, 20u00
'Autisme bij volwassenen'
Sylvie CaretteSylvie Carette is een veelvuldig gevraagde spreker rond deze thematiek, zowel nationaal als internationaal. Ze zal vanuit haar functie binnen het Referentiecentrum Autisme van UZ Gent deze avondlezing verzorgen. Sylvie Carette is als klinisch psycholoog verbonden aan de universitaire dienst psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent.

Patiënten met of zonder diagnose van autismespectrumstoornis, komen terecht in een (psychiatrisch) ziekenhuis. Het is dan niet altijd evident om met hen afstemming te vinden. Soms valt de één of andere manier van communiceren of zich gedragen op. Toch is het vooral hun andere manier van waarnemen en denken die het verschil maakt. Sylvie Carette neemt je tijdens deze lezing mee in de denkwereld van mensen met autisme en geeft concrete handvaten om autismevriendelijk te communiceren.

Inschrijven:
Deelname is gratis. Plaatsen zijn beperkt!
Inschrijven is noodzakelijk via email (voor 15 maart 2020).
Vermeld 'lezing 24 maart', functie, organisatie, aanwezigheid op de receptie.
Vormingsattest en accreditatie worden voorzien.

Woensdag 13 mei 2020, 20u00
'Autisme bij ouderen'
Winde Hermans en Katrien FannesWinde Hermans en Katrien Fannes zijn beiden verbonden aan het universitair psychiatrisch centrum van de KU Leuven, Z.org KU Leuven. Winde Hermans is psycholoog ouderenpsychiatrie en zal tijdens deze avondlezing de focus op het therapeutische deel leggen. Katrien Fannes is neuropsycholoog met specialisaties diagnostiek, cognitieve training, niet-aangeboren hersenletsels en ouderenpsychiatrie. Zij zal specifiek het diagnostische luik belichten. 

Over autisme op oudere leeftijd bestaat nog veel verwarring. In deze klinische bijdrage ligt de focus op de typische fenomenologie op latere leeftijd, de interactie met het normale ouder-worden en de beschermende/complicerende factoren binnen deze leeftijdsfase. De therapeutische implicaties van deze huidige inzichten worden toegelicht en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Inschrijven:
Deelname is gratis. Plaatsen zijn beperkt!
Inschrijven is noodzakelijk via email (voor 3 mei 2020).
Vermeld 'lezing 13 mei', functie, organisatie, aanwezigheid op de receptie.
Vormingsattest en accreditatie worden voorzien.

Dinsdag 24 november 2020, 20u00
'Over nut en nadeel van medicalisering in de psychiatrie'
Prof. Pieter R. AdriaensVolgens critici gaan de psychiatrie en de geneeskunde regelmatig buiten hun boekje, bijvoorbeeld door zich te bemoeien met afwijkend gedrag. In bepaalde kringen is 'medicalisering' zelfs een scheldwoord geworden. In deze lezing gaat Pieter Adriaens na of die kritiek terecht is. Hij maakt een onderscheid tussen pathologiseren en medicaliseren, bespreekt de drijfveren en gevolgen van beide, en lardeert zijn verhaal met tal van voorbeelden van psychische en andere problemen die 'ten prooi vallen' aan medicalisering.

Wetenschapsfilosoof en professor Pieter R. Adriaens heeft de vinger aan de pols en gaat vaak aan de slag met thematieken die in het maatschappelijk debat aan bod komen, en dat op een toegankelijke manier: "Filosofen waren vroeger van vele markten thuis. Tomeloze nieuwsgierigheid gaf ze belangstelling voor en heel breed scala aan onderwerpen. Ze werden daar ook voor gewaardeerd. Tegenwoordig is een filosoof in de eerste plaats iemand die in een academisch filosofisch milieu werkt. Filosofische 'amateurs' met enige uitstraling vind je praktisch niet meer buiten de muren van de universiteit. Daardoor is de maatschappelijke rol van de filosofie afgenomen. Dat is jammer."

Inschrijven:
Deelname is gratis. Plaatsen zijn beperkt!
Inschrijven is noodzakelijk via email (voor 15 november 2020).
Vermeld 'lezing 24 november', functie, organisatie, aanwezigheid op de receptie.
Vormingsattest en accreditatie worden voorzien.Organisatie en locatie:
APZ Sint-Lucia, SCOR, Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas.
Onthaal telkens vanaf 19u45. Aanvang lezing telkens om 20u00
Einde telkens voorzien tussen 21u30 en 22u00
Ingang en parking via: Lamstraat 2a, 9100 Sint-Niklaas
Locatie is bewegwijzerd. Deelname is gratis. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 120.
Vormingsattest en accreditatie worden telkens voorzien.

 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer