APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-LUCIA

ANKERSTRAAT 91
9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon: 03 760 07 00
E-mail: info.alg@apzst-lucia.be

Spoeddienst
Telefoon: 03 760 07 60
Fax: 03 760 07 61

Multifunctionele Eenheid 'Het Klaverblad'
Telefoon: 03 760 07 70
Fax: 03 760 07 71

Medisch secretariaat
Telefoon: 03 760 07 15
Fax: 03 760 07 07
E-mail: info.med@apzst-lucia.beForensische zorg

APZ Sint-Lucia | Forensische zorgVia de psychosociale dienst van de gevangenis, de justitie-assistent of een andere hulpverlener kunnen daders van seksuele delicten bij ons een aanvraag indienen voor een opname in de Kliniek voor Forensische Psychiatrie (KFP). Wij richten ons op volwassen, mannelijke plegers van behandelbare vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Met behulp van aangepaste cognitief gedragstherapeutische interventies reiken we handvatten aan om te voorkomen dat de dader opnieuw zedenfeiten pleegt. Tijdens een opname hebben we aandacht voor de gepleegde feiten, maar ook voor de persoon achter de dader en de problemen in het dagelijkse leven. Om de behandeling te doen slagen, is het belangrijk dat de persoon bereid is om verantwoordelijkheid te nemen voor de gepleegde feiten en om zijn eigen gedrag te veranderen.

De opname start met een observatiefase. Het is belangrijk dat we eerst de problemen in kaart brengen zodat een behandeling op maat van de persoon kan opgestart worden. Nadien volgt de behandelfase waarbij de patiënt deelneemt aan een uitgewerkt therapieprogramma. Tot slot komt hij terecht in de reclasseringsfase waarbij we hem langzaam terug naar de maatschappij oriënteren. Samen met de patiënt wordt nagedacht over wonen, werk, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk en het opnemen van de eigen verantwoordelijkheden.

Indien een intensieve begeleiding bij de rehabilitatie is aangewezen, komt de patiënt in aanmerking voor een verdere opname in het Forensisch Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT-KFP).
 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer