APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Disclaimer

APZ Sint-Lucia is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. APZ Sint-Lucia geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of APZ Sint-Lucia uitdrukkelijk toestemming in die zin heeft gegeven.

De bewaring en uitwisseling van gegevens, al dan niet elektronisch, wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg.
Europa vaardigde een verordening uit over gegevensbescherming (GDPR of General Data Protection Regulation) die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Het ziekenhuis verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken op grond van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hebt u vragen over uw privacy of wil u beroep doen op uw rechten, dan kan u steeds contact opnemen met alg.dir@apzst-lucia.be
 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer