APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Kliniek voor ontwenning (KVO)

APZ Sint-Lucia

Doelgroep

De Kliniek Voor Ontwenning (KVO) richt zich op volwassenen met een problematisch alcohol- en/of medicatiegebruik.

Doelstelling

Het doel is het herstel van het lichamelijke, psychische en/of sociale functioneren; volledige abstinentie is hierbij de basisvoorwaarde. Het team zoekt samen de met patiënt naar de motivatie om te veranderen en om deze verandering vol te houden. Daarbij reiken we eveneens handvatten aan om herval te voorkomen. De uiteindelijke doelstelling is een gezondere manier van leven zonder verslavend middel.

Behandelvisie

Bij de aanvang van de opname komen de patiënten in de observatiegroep terecht. Hier gebeurt de lichamelijke ontwenning, al dan niet met medicamenteuze ondersteuning. Via motivatiebevordering werken we aan bewustwording inzake de problematiek, zodat de patiënten een weloverwogen beslissing kunnen nemen wat betreft hun gebruik. Deze observatieperiode stelt het team verder in staat om grondig te observeren en de verschillende levensdomeinen -sociaal, lichamelijk, medisch en psychisch- te evalueren. Wanneer de patiënt beslist om volledig met gebruik te stoppen, kan hij de overstap maken naar de behandelgroep. Binnen die groep wordt verder gewerkt rond motivatiebevordering. De focus ligt op hervalpreventie en het streven naar een evenwichtige levensstijl. Deelname aan de behandelgroep vraagt van de patiënt een engagement van minimum vier weken.

Nazorg

Afhankelijk van de noden werken we samen met verschillende diensten zoals dagcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische thuiszorg, beschut en begeleid wonen en met de huisartsen.
Binnen de KVO zelf bieden we eveneens nazorg aan onder de vorm van reünieavonden (gespreksgroep).
Daarnaast kunnen mensen met een problematisch alcohol- en/of medicatiegebruik, die na een opname bereid zijn in groep verder stil te staan bij hervalpreventie, in de KVO deelnemen aan een ambulant nazorgtraject. De behandeling bestaat uit tien groepssessies die tweewekelijks plaatsvinden op woensdagnamiddag, telkens van 14.30 tot 16.00 u.

folder nazorggroep

Afdelingsarts

Dokter Filip Lanssens

Hoofdverpleegkundige

Sara Van Puyenbroeck

 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer