APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Kliniek voor forensische psychiatrie (KFP)

APZ Sint-Lucia

Doelgroep

In de Kliniek voor Forensische Psychiatrie (KFP) richten we ons op volwassen mannelijke daders van seksuele delicten -zoals seksueel kindermisbruik, exhibitionisme, verkrachting of andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag- die verwezen worden door een gerechtelijke dienst (psychosociale dienst gevangenis, justitiehuis). Wij beschikken over dertig behandelbedden, opgesplitst in aparte leefgroepen met een aangepast therapieprogramma. In de KFP1 verblijven patiënten die over een minstens laaggemiddelde intelligentie beschikken, terwijl de KFP2-3 zich richt naar zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte patiënten. De klemtoon wordt hier vooral gelegd op een meer visuele, creatieve en herhalende aanpak. Daarnaast biedt de KFP vijf plaatsen aan voor dagbehandeling, voornamelijk aangewezen wanneer andere dagbesteding (nog) niet aan de orde is.


Doelstelling

Ons hoofddoel is het voorkomen van het stellen van (nieuw) seksueel afwijkend gedrag.
Dit betekent dat de patiënt:
  • inzicht dient te verwerven in de aanloop tot het seksueel misbruik met het doel hierin te kunnen ingrijpen
  • de volledige verantwoordelijkheid dient op te nemen voor alle aspecten die met het delictgedrag samenhangen
  • zich bewust wordt van de ernst van het door hem gestelde seksueel afwijkend gedrag en de gevolgen ervan voor zijn slachtoffers
Verder streven we naar een algemene verbetering van zijn levenskwaliteit.

We stellen de patiënten tijdens hun verblijf in de KFP tevens een aantal ontplooiingsmogelijkheden ter beschikking en dat aan de hand van een uitgebreid activiteitenprogramma met o.a. sport, creatieve interactie, vrijetijdsbesteding, arbeidstraining, huishoudelijke vorming, ADL, groepsgesprekken, ...


Behandelvisie

Ons team wil hulp bieden aan daders van seksuele delicten die van het gerecht de kans krijgen om een gespecialiseerde behandeling te volgen, waarmee de kansen op herval zoveel mogelijk verkleind worden. Vooral het opstellen van de delictketen geeft aangrijpingspunten om herval te voorkomen en een nieuw leven uit te bouwen. Daarnaast is onze aanpak gebaseerd op het aanleren van invoelingsvermogen en inzicht in de gevolgen van het delict.
Het betreft een intensieve en langdurige behandeling, waarbij de patiënt zelf verantwoordelijk wordt geacht om deze gedragsverandering te bewerkstelligen.


Nazorg

Na een succesvol ontslag worden de patiënten voor ambulante nazorg doorverwezen naar een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg dat officieel erkend is als 'daderteam'.
We plannen het intakegesprek daarvoor ruim voor het ontslag om zo de nazorg vlot op te starten.


Afdelingsarts

Dokter Bieke Van Haecke
Dokter Ilse Velghe

Hoofdverpleegkundige

Sam Cappaert

 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer