APZ Sint-Lucia

APZ Sint-Lucia

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-LUCIA

ANKERSTRAAT 91
9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon: 03 760 07 00
E-mail: info.alg@apzst-lucia.be

Spoeddienst
Telefoon: 03 760 07 60
Fax: 03 760 07 61

Multifunctionele Eenheid 'Het Klaverblad'
Telefoon: 03 760 07 70
Fax: 03 760 07 71

Medisch secretariaat
Telefoon: 03 760 07 15
Fax: 03 760 07 07
E-mail: info.med@apzst-lucia.beAanmelding en opname

Aanmelding

APZ Sint-LuciaVoor hulpvragen, informatie en advies kan je zeven dagen op zeven terecht in de Multifunctionele Eenheid 'Het Klaverblad' (Papenakkerstraat 2 Sint-Niklaas, 03 760 07 70).Opname

Wanneer je arts of jijzelf van oordeel bent dat een psychiatrische behandeling aangewezen is, kan je daarvoor eveneens terecht in de Multifunctionele Eenheid Waasland ‘Het Klaverblad’, waar het Centrum voor Psychiatrische Spoedgevallen (CPS) deel van uitmaakt.

APZ Sint-LuciaHet team van de MFE tracht dan zo snel mogelijk een passend antwoord te vinden op je hulpvraag.

Meestal gebeurt een eventuele opname in overleg met je huisarts of arts-specialist.

Wanneer een crisisinterventie aangewezen is, zal het team van de MFE je doorverwijzen naar de Kliniek voor Intensieve zorgen (KIZ).
Bij opname meld je je aan de receptie van paviljoen B aan, in MFE 'Het Klaverblad', Papenakkerstraat 2 te Sint-Niklaas.


Belangrijk om mee te brengen:
 • je identiteitskaart en de eventuele verwijsbrief
 • de medicatie die je thuis gebruiktAPZ Sint-Lucia


Opnameverklaring

Aan de opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis is een aantal kosten verbonden.

Als patiënt heb je het recht om daarover uitvoerig ingelicht te worden. Dat gebeurt aan de hand van twee documenten die je bij opname ontvangt: de opnameverklaring en het daarbij horende toelichtingsdocument waarin duidelijk alle kosten vermeld staan.

Van de opnameverklaring krijg je twee exemplaren ter ondertekening voorgelegd, één voor jou en één voor de administratie. De vertegenwoordiger van het ziekenhuis die met jou alle documenten doorneemt, moet die ook allebei ondertekenen.

Het toelichtingsdocument vind je achteraan in de onthaalbrochure die je eveneens ontvangt bij opname. Die brochure kan je raadplegen voor meer informatie inzake de dienstverlening, het zorgaanbod, contact, …
Gedwongen opname – gewone procedure
Twee documenten zijn noodzakelijk:
 1. Het verzoekschrift
  Dit document vormt de aanvraag en kan worden ingevuld door elke belanghebbende (familie, huisarts, psychiater, buren, burgemeester, OCMW, verzorgingsinstelling,…)
 2. Een omstandig geneeskundig verslag
  Dit verslag kan opgesteld worden door elke geneesheer die geen bloed- of aanverwant is van de verzoeker of zieke.
 • Dit verslag mag hoogstens 15 dagen oud zijn.
 • De datum waarop de geneesheer de patiënt heeft gezien, ondervraagd en onderzocht mag maximum 15 dagen geleden zijn.
 • Het verslag vermeldt:
  • dat het om een geestesziekte gaat,
  • de gezondheidstoestand en symptomatologie,
  • dat de patiënt zijn gezondheidstoestand en veiligheid ernstig in gevaar brengt,
  • en/of dat de patiënt een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit,
  • dat er geen andere behandelingsvorm mogelijk is.
Beide documenten dienen te worden overgemaakt aan de vrederechter van het kanton waar de te beschermen persoon zich bevindt.

Gedwongen opname - spoedprocedure
Twee documenten zijn noodzakelijk:
 1. Het verzoekschrift
  Dit document vormt de aanvraag en kan worden ingevuld door elke belanghebbende (familie, huisarts, psychiater, buren, burgemeester, OCMW, verzorgingsinstelling, …)
 2. Een omstandig geneeskundig verslag
  Dit verslag kan opgesteld worden door elke geneesheer die geen bloed- of aanverwant is van de verzoeker of zieke.
 • Er kan hiervoor een geneesheer opgevorderd worden door de procureur.
 • Dit verslag mag hoogstens 15 dagen oud zijn.
 • De datum waarop de geneesheer de patiënt heeft gezien, ondervraagd en onderzocht mag maximum 15 dagen geleden zijn.
 • Het verslag vermeldt:
  • dat het om een geestesziekte gaat,
  • de gezondheidstoestand en symptomatologie,
  • dat de patiënt zijn gezondheidstoestand en veiligheid ernstig in gevaar brengt
  • en/of dat de patiënt een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit
  • dat er geen andere behandelingsvorm mogelijk is,
  • dat het om een spoedeisende procedure gaat.
Het verzoekschrift en de geneeskundige verklaring (*) dienen te worden bezorgd aan de procureur des konings van het arrondissement waar de te beschermen persoon zich bevindt, eventueel door tussenkomst van de politie.

(*) Bij het ontbreken van een geneeskundige verklaring kan de procureur een geneesheer opvorderen om de patiënt te onderzoeken en de verklaring af te leveren. 
 
APZ SINT-LUCIA - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis - Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
© APZ Sint-Lucia - Disclaimer